Tổng quan công ty

Tên giao dịch:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Slogans:

Vốn điều lệ:

29.500.000.000 VNĐ

Mã số thuế:

0100106384

Trụ sở chính:

Tổ 6, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trụ sở chính:

024.3883.5200 Fax: 024.3883.2502

Email:

contact@domatco.vn

Tổng quan công ty