Về Chúng Tôi

 Sau hơn Bốn mươi năm xây dựng và phát triển, Công ty đã lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đến nay đã khẳng định là một doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam về cung cấp các loại sản phẩm tấm lợp (Phibro ximăng, tấm lợp kim loại và tấm lợp khác); các sản phẩm nhôm kính cao cấp và một số dịch vụ khác.  Với quan điểm tăng trưởng phải bền vững nên bên cạnh sự tăng trưởng về kinh tế, Công ty luôn chú trọng đến vấn đề xử lý môi trường, luôn đầu tư cải tạo hệ thống máy móc thiết bị nâng cấp tự động hoá ở các khâu sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho công nhân và giảm thiểu lượng thải ra môi trường. Hiện nay Công ty là đơn vị đi đầu trong xử lý môi trường trong các đơn vị sản xuất cùng loại sản phẩm.