Chào mừng đến với Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh

Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh – Thuộc Tổng Công ty LICOGI – Bộ Xây dựng (Viết tắt là DOMATCO)

Tiền thân là Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới – Bộ Xây dựng, nay là Tổng Công ty LICOGI, được thành lập theo quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 29/1/1980 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Đến tháng 1/1996 Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Vật tư và sản xuất VLXD Đông Anh.

Tấm lợp kim loại
Tấm lợp Fibro ximang
Nhôm kính
Kết cấu thép
Lĩnh vực Xây lắp
Vận tải Hàng hóa

Video

Danh hiệu đạt được