Công ty Tấm lợp Đông Anh trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.