Tin tức - Sự kiện

T2, 03/13/2017 - 12:28

Sáng ngày 7/1/2017, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã diễn ra Lễ công bố danh hiệu "Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu" tại BMF 2016.Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh vinh dự là 1 trong 26 doanh nghiệp đạt danh hiệu "Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu" tại BMF2016.

T2, 03/13/2017 - 12:23

     Chương trình được tổ chức theo định kỳ hàng năm của Công ty CP Đầu tư, xây lắp và VLXD Đông Anh nhằm tri ân các khách hàng của công ty.

T7, 03/04/2017 - 10:44

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu t­ư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông biết về dự đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2016 nh­ư sau

T6, 08/05/2016 - 16:34

Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trang